Honorár

Honorár (znalečné) za znalecké úkony je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR - vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.

Pri stanovení tarifnej odmeny za čiastkový úkon "ohodnotenia nehnuteľnosti" je aplikovaná tzv. podielová odmena.

Aktuálne znenie vyhlášky MS SR číslo 491/2004 Z.z. nájdete na nasledovných adresách:

www.zbierka.sk

http://jaspi.justice.gov.sk/

© JAN KOVALCIK 2013