Poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu

Pre znaleckú činnosť som poistený v súlade s § 9, ods. (3) zákona č. 382/2004 Z.z., pričom limit môjho poistného plnenia za jednu poistnú udalosť je 50 000 €. Poistenie je zrealizované v poisťovni Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

© JAN KOVALCIK 2013