Konzultačná činnosť

Na základe dlhoročných skúseností v stavebnom priemysle ponúkam nasledovnú poradenskú a konzultačnú činnosť:

  • Stavebné poradenstvo 
  • Cenové kalkulácie 
  • Konzultácie v oblasti zateplenia a porúch stavieb
  • Návrh a predaj izolačných materiálov
  • Hodnotenie realizovaných prác
  • Technický dozor
  • Odporúčania vhodných dodávateľov
© JAN KOVALCIK 2013