Ing. Ján Kovalčík

Znalec v odbore:

  • STAVEBNÍCTVO                                                                                                      

v odvetviach:

  • Pozemné stavby
  • Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)

Ostatné odborné činnosti:

  • Stavebné poradenstvo 
  • Cenové kalkulácie 
  • Konzultácie v oblasti zateplenia a stavebných porúch
  • Návrh a predaj izolačných materiálov
  • Hodnotenie realizovaných prác
  • Technický dozor
  • Odporúčania vhodných dodávateľov
© JAN KOVALCIK 2013